Selecteer een pagina
  • Status van onderzoek: 71% 71%

INFORMATIE ARTSEN

Achtergrond

Naadlekkage is een van de meest gevreesde complicaties na TME/PME en zorgt voor een toename van morbiditeit, lange termijn complicaties, een slechtere kwaliteit van leven, meer stoma’s en slechtere oncologische uitkomsten. De huidige behandeling van een naadlekkage bestaat uit het aanleggen van een stoma, als nog niet uitgevoerd tijdens de initiële operatie, in combinatie met passieve drainage van de abcesholte via transanale of percutane route. De helft van deze lekkende naden geneest niet en moet zelfs moeten worden gereviseerd/opgeheven.

Er zijn een aantal risicofactoren bekend voor het ontwikkelen van een naadlekkage, waarvan er een aantal aanpasbaar zijn. Recentelijk is ook bekend geworden dat dit mechanisme te maken heeft met het microbioom.

Doel

De integriteit van de anastomose op 1 jaar na TME/PME voor een rectumcarcinoom onderzoeken.

Studieopzet

Deze eerste fase van de studie bestaat uit het uitvoeren van een observationeel prospectief cohort (n=244), waarin patiënten de reguliere zorg zullen ontvangen. Integriteit van de anastomose zal worden bepaald door een CT-scan op 1 jaar in alle patiënten.

In/exclusiecriteria:

R
Primair rectumcarcinoom, of
– Regrowth in watch and wait protocol, of
– Aanvullende operatie na lokale excisie
R

Ondergrens tumor onder sigmoid take-off op MRI

R

Leeftijd boven de 18 jaar

R

Kan vragenlijsten in Nederlands invullen en naar poliafspraken komen

Q

Resectie zonder colo-rectale/anale anastomose

Q
Local recurrent rectal cancer
Q
Locally advanced rectal cancer, waarvoor extended of multi-viscerale excisie;
Q
Synchrone colonresectie

Patiënt includeren?

  1. Voldoet de patiënt aan de in-/exclusiecriteria?
  2. Toestemmingsformulier ondertekend?
  3. Inloggen Castor EDC + invoeren patiënt: data.castoredc.nl [link]

 

Downloads