Selecteer een pagina
  • Status van onderzoek: 71% 71%

PARTNERS

PLCRC

Het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens, patiëntgerapporteerde uitkomsten en het opslaan van bloed en tumorweefsel van patiënten met dikkedarm- of endeldarmkanker. Dit gebeurt na het verkrijgen van toestemming van de patiënt.

Het doel van het cohort is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten te verbeteren.
De IMARI-trial is een samenwerkingsverband aangegaan met de PLCRC voor het verzamelen van data over de kwaliteit van leven van patiënten. Hiermee proberen wij patiënten en artsen minimaal te belasten bij het uitvoeren van ons onderzoek

KWF Kankerbestrijding

Ieder jaar selecteert de KWF enkele onderzoeken naar kanker, die zij ondersteunen met een grant. Zo wordt ook de IMARI-trial financieel mogelijk gemaakt door de KWF kankerbestrijding.

Industriepartners